TRENDY ก่อตั้งเมื่อปีพศ. 2548 หรือ คศ.2005 เป็นธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ ประกอบด้วย ผลงานศิลปะ งานออกแบบ ของที่ระลึกจากหอศิลป์ และ Toys มาไว้รวมกัน เราเริ่มต้นธุรกิจในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของวงการธุรกิจโลก เป็นช่วงที่สินค้าฝั่งตะวันตก ทยอยย้ายฐานการผลิตเข้ามาในเอเชีย งาน Toys เริ่มกำเนิด คาร์แลคเตอร์ ที่ไม่ใช่ตัวละคร ฮีโร่ จาก ทีวี หรือจากหนังสือการ์ตูน งานศิลปะ เข้ายุค สตรีทอารต์,ป๊อปอารต์ เต็มรูปแบบ งาน Toys,ศิลปะ,แฟชั่น มีการผสมผสานกันแบบแยกไม่ออก ผลิตภัณท์ของเรา เน้นไปยัง การออกแบบ การใช้งาน และวัสดุ ส่วนใหญ่ ได้ความคิดสร้างสรรค์จากศิลปิน นักออกแบบ และผู้ผลิต ซึ่งเราเชื่อว่า สิ่งที่เราทำคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตประจำวันของผู้คน

Furniture